Björkris med fasad i bakgrunden

Kontakt

Akuta ärenden, kvällar och helger 0372-805 55.

Till detta räknas:
• Vattenläckage
• Fel på värmen
• Fel på hissen
• Elavbrott
• Rasrisk från tak (snö och is)
• Annan situation som kräver omedelbar åtgärd


Mobiltelefon som ligger på ett bord

Våra medarbetare

Här finns kontaktuppgifter till våra medarbetare.