Tillgänglighetsredogörelse

TILLGÄNGLIGHET FÖR LJUNGBYBOSTÄDERS HEMSIDA

Ljungbybostäder AB står bakom webbplatsen ljungbybostader.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ljungbybostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

HUR TILLGÄNGLIG ÄR WEBBPLATSEN

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig och har bristande förenlighet med lagkraven.

HUR TILLGÄNGLIG ÄR WEBBPLATSEN

Om du behöver innehåll från ljungbybostader.se som inte är tillgängligt för dig så kan du meddela oss på följande sätt, se nedan. Svarstid via e-post är normalt två dagar.

  • Skicka e-post till info@ljungbybostader.se
  • Ring vårt kontor 0372-830 60

RAPPORTERA BRISTER I WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och användarvänlighet. Upptäcker du något problem som inte har beskrivits på den här sidan eller att du anser att den inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post info@ljungbybostader.se, telefon 0372-830 60 så att vi får veta att problemet finns.

TILLSYN

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning info@digg.se och påtala det, alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

TEKNISK INFORMATION OM WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

INNEHÅLL SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGT

Webbplatsen kommer under hösten 2022 gå igenom flera tillgänglighetsanalyser och nedan kommer listan med brister och åtgärdsaktiviteter presenteras.

HUR VI TESTAT WEBBPLATSEN

Tidsperiod för granskningen är hösten 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-18.