Info till våra leverantörer

Här har vi samlat nyttig information till dig som leverantör till Ljungbybostäder. 

Organisationsnummer 

556053-8711 (innehar F-skattsedel) 

E-faktura 

Ljungbybostäder AB önskar få elektroniska fakturor från samtliga leverantörer. Elektroniska fakturor (e-faktura) är ett säkrare, effektivare, billigare och mer miljövänligt alternativ än pappersfakturor eller PDF fakturor. 

Observera att det handlar om e-faktura och inte faktura via e-post med PDF. Vår samarbetspartner InExchange kan hjälpa dig som leverantör att komma igång. 

Så här gör du för att komma igång: 

 • Gå till www.inexchange.se för att få reda på hur ert företag enklast skickar e-fakturor till oss. InExchange har allt från webbregistrering av e-fakturor till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ert affärssystem. 
 • Här kan du logga in och registrerar era fakturor via InExchange. 
 •  Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp. 
  Vårt GLN-nummer är: 7365560538718 
 • Vi tar emot PEPPOL-fakturor, där vi har accesspunkt via InExchange. Vårt PEPPOL-ID är: 0007-5560538711.  

PDF-faktura 

Om du inte kan skicka en e-faktura kan du mejla din PDF-faktura till:

INX9015-001@pdf.scancloud.se 

Skicka endast en faktura per mejl. Eventuella bilagor ska ingå i samma PDF som fakturan. 

Pappersfaktura 

Pappersfakturor är något som vi helst vill undvika men om ni inte kan lösa faktureringen på annat sätt så kan ni skicka dem med post till: 

Ljungbybostäder AB 
INX9015-001 
831 90 Östersund 

Fakturans innehåll 

Följande information ska finnas på fakturan: 

 •  Fakturanummer
 •  Fakturadatum (det datum fakturan utfärdades) 
 •  Leveransdatum (det datum varorna såldes eller levererades eller tjänsterna utfördes eller slutfördes) 
 •  Fakturans förfallodatum (betalningsvillkor 30 dagar) 
 •  Korrekt fakturaadress 
 •  Uppgifter om fakturerande part (företagsnamn, adress, telefon och e-post) 
 •  Bankgiro eller plusgiro 
 •  Momsregistreringsnummer 
 • Organisationsnummer 
 •  Godkänd för F-skatt (är du godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan) 
 •  Ljungbybostäders referensnummer samt beställare och i vissa fall adress/lägenhetsnummer 
 •  Leverantörens referens 
 •  Specifikation av vara/tjänst. Det ska tydligt framgå vad fakturan avser och tänk på att även antal och enhet (ex. styck, timmar) måste anges samt á-pris exkl. moms och summa. Se mer information nedan kring specifikation. 
 •  Moms (den aktuella momssatsen och det aktuella momsbeloppet) 
 •  Att betala (summa + moms = totalbelopp) 

Specifikation 

 •  Omfattar fakturan flera olika uppdrag/projekt, ska detta tydligt specificeras, inklusive datum för utförandet i fallande ordning. 
 •  Omfattar fakturan varor/materiel, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan. 
 •  Omfattar fakturan arbete utfört av underentreprenörer, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan. 

Referensnummer 

Fakturan ska märkas med beställarens anställningsnummer. Det är ett treställigt nummer. 
Skickar ni e-faktura ska referensen stå i fältet Referenskod. 

Fyll också i beställarens fullständiga namn och i vissa fall adress/lägenhetsnummer, men använd då andra fält än Referenskod. 

Betalning 

Om ej annan överenskommelse gjorts, erläggs betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Fakturerings- och administrationsavgifter betalas ej. 

Kreditfaktura 

Vid kreditfaktura gäller samma princip som vid fakturering. Förfallodatum ska vara detsamma som debetfakturan.