Bild på fastigheten Myran med byggnadsställningar

Takbyte

På fastigheten Myran pågår just nu ett takbyte som beräknas vara klart i december 2022.