Illustration över fastigheten Björnen

Björnen 65+

Nu är alla lägenheter uthyrda. Blir det någon ledig kommer de att läggas ut som övriga lägenheter.