Bild på fastigheten Björnen

Björnen

Mars 2022 var det dags för det första spadtaget. Barnen och pedagoger från Harabergets förskolan hjälpte gärna till.

Under våren 2024 blev 65+lägenheterna och särskilt boende klara. Den nya förskolan öppnades i maj 2024.

Bild på barn med spadar

Illustration på en balkong med möbler
Illustration
Illustration över fastigheten Björnen
Illustration
Illustration över fastigheten Björnen
Illustration
Illustration
Illustration över köket
Illustration
Illustration över fastigheten Björnen
Illustration